Egykori Polgári Iskola épülete

 


Tankönyvlista osztályonként 

2017-2018. tanév

1.z 1.b 1.c
2.z 2.b 2.ba 2.a
3.z 3.b 3.ba 3.a
4.z 4.b 4.ba 4.a
5.z 5.b 5.ba 5.a 5.d
6.z 6.b 6.ba
7.z 7.b 7.ba 7.a
8.z 8.b 8.m 8.d

Letöltéshez az osztály nevére kell kattintani.


TÁJÉKOZTATÓ

A 2017-2018. tanév tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőkről

-        Ingyenes tankönyvcsomagot 1-2-3-4-5-6-7-8. évfolyamokon kapnak a tanulók.

-        A normatív támogatásra vonatkozó igényt (ingyenességre) az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával (2017. április 10.) kell bejelenteni a 6-7-8. évfolyamokon.

-        Az igénylőlap benyújtásához csatolni kell a normatív (ingyenes) kedvezményre szóló jogosultságot igazoló iratot (csak fénymásolatot).

-        A 2017-2018-as tanév osztályonkénti tankönyvlistái május első hetétől tekinthetők meg iskolánk honlapján, illetve nyomtatott formában az iskolai faliújságon. Nyomtatott formában nem küldjük ki a szülőknek környezetvédelmi és pénzügyi megfontolásból.

o   Normatív támogatott (ingyenes) tanuló új, saját példányt vásárolhat a KELLO publikus webshopján  keresztül: http://webshop.kello.hu

o   Fizetős tanuló esetében a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon kívánja megoldani. Ha a szülő valamely tankönyvet nem kívánja megvásárolni, abban az esetben nyomtassa ki az adott osztály tankönyvlistáját az iskola honlapjáról és áthúzással jelölje mely könyvet, illetve könyveket nem kívánja megrendelni. A tanuló neve és osztálya feltüntetésével ezt a tankönyvlistát az iskola titkárságán legkésőbb május 19-ig adja le.

-        Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára (az ingyenes tanulók részére) juttatott összegből megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.

-        Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kölcsönzés útján kapják meg használatra. A könyvekbe beleírni sem tollal, sem ceruzával nem szabad. A könyvek megrongálódása vagy elvesztése esetén a szülő köteles a kárt megtéríteni.

-        A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján az igénylőlap késedelmes leadása JOGVESZTŐ HATÁSÚ (kivéve, ha az igényjogosultság feltételei a megadott dátum után alakulnak ki).

-        A támogatás iránti igényt az IGÉNYLŐLAP formanyomtatvány, és az IGAZOLÁS benyújtásával kell kérni.

-        Az igénylőlapokat kérjük 2017. április 10-ig az osztályfőnököknek leadni.

-        A kérelem beadásának felelőssége a szülőt, gondviselőt terheli.

-        Az igénylőlap letölthető az iskola honlapjáról is.

A TÁJÉKOZTATÓ ide kattintva tölthető le.

Az IGÉNYLŐLAP ide kattintva tölthető le.